join us

เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท เรากำลังมองหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติหลักคือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ใจรักการบริการ ชอบการทำงานเป็นทีม

ผลตอบแทน: เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา (โอที) และบรรยากาศดีๆ หลังการทำงาน

สวัสดิการ: ที่พัก ประกันสังคม โบนัส อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ยูนิฟอร์ม และการฝึกอบรม

เรา เปิดรับสมัครตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. พนักงานควบคุมรถเครน (พนักงานขับรถเครน) คุณสมบัติ:

  1. อายุ 22 ปีขึ้นไป และมีใบขับขี่ประเภท 2 หรือ 3 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  2. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมรถเครน มากกว่า 2 ปี
  3. ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือเคยต้องคดีมาก่อน
  4. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน


2. พนักงานประสานงานขาย คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประสานงานขาย การบริการลูกค้า มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
  5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ
  6. ชอบการทำงานเป็นทีม


3. ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค


4. ช่างระบบเซฟตี้รถเครน


ท่านสามารถส่งใบสมัครมาที่ contact@spkcrane.com หรือมาสมัครด้วยตนเองที่


บริษัท เอส. พี. เค. เครน จำกัด 109/9 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี ฝ่ายบุคคล: คุณนพพล, คุณสิรินุช 081 559 3648