join us

บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2538 โดยในระยะแรกของการดำเนินงานนั้น ได้จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี เอส.พี.เค. ทรานสปอร์ต โดยให้บริการรถบรรทุก 6 ล้อให้เช่า ด้วยปรัชญาการดำเนินงานโดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์ และจริงใจในการให้บริการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี เอส.พี.เค.ทรานสปอร์ต ก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เราได้รับใช้ และบริการงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าในจังหวัดชลบุรี และใกล้เคียง

ทั้งยังได้เริ่มนำเอารถบรรทุกติดเครนมาให้บริการในระยะถัดมา ซึ่งก็มีสัญญาณการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี เอส.พี.เค. ทรานสปอร์ต จึงได้ตัดสินใจนำเอารถเครนชนิด Truck Crane ขนาด 20 ตัน 10 ล้อ เข้าให้บริการเป็นคันแรก และพร้อมกับได้จดทะเบียนก่อตั้งนิติบุคคลขึ้นใหม่ ในนาม 'บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด' โดยใช้สถานที่เดิม ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 246/9 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ดำเนินงาน

ในปี 2552 บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ริมถนนบายพาส ชลบุรี บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมทั้งโรงซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน พร้อมยังใช้เป็นลานจอดรถทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ถือเป็นความได้เปรียบที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง ซึ่งใกล้และมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ที่จะเดินทางไปยังสถานที่ทำงานของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลัก คือ รถเครนให้เช่า โดยเรามีรถเครนให้บริการตั้งแต่ขนาด 8 - 50 ตัน ทั้งชนิด 4 ล้อยาง และ 10-12 ล้อ รวมไปถึงรถบรรทุก รถบรรทุกติดเครน ทั้งชนิด 6 ล้อ และ 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ (Low Bed / Flat Bed) โดยเน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในภาคการก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง โดยยังคงเน้นย้ำที่จะนำเสนอบริการที่ดี ด้วยรถ เครื่องมือเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ด้วยสภาพพร้อมใช้งาน ที่ได้มาตราฐานทั้งในแง่ประสิทธิภาพการทำงาน และความปลอดภัยซึ่งถือเป็นหลักสูงสุดในการดำเนินงานของเรา และยังมีเจตนารมณ์ที่จะปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ีดีิยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต เพื่อหวังว่าเราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของลูกค้าผู้มีพระคุณทุุกๆท่าน เฉกเช่นที่ผ่านมา


ourteamSuphakij Techajaruwong
Managing Director
Sukunya Techajaruwong
Asst. Managing Director
Jaroon Kitprasert
General Manager
Piyapong Techajaruwong
Asst. Account Executive Manager
Kanya Siravoravate
Senior Account Executive Supervisor
Natcha Yasavud
Senior Accounting Supervisor