about usบริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัดบริการรถเครน ชลบุรีรถเครนให้เช่า ชลบุรี รวมทั้งเช่ารถเครนในชลบุรี

บริษัท เอส.พี.เค. เครน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2538 โดยในระยะแรกของการดำเนินงานนั้น ได้จดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี เอส.พี.เค. ทรานสปอร์ต โดยให้บริการรถบรรทุก 6 ล้อให้เช่า รถเครนเช่า รถเทรลเลอร์ชนิดทางเรียบ

ด้วยปรัชญาการดำเนินงานโดยอาศัยหลักความซื่อสัตย์ และจริงใจในการให้บริการเครนชลบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี เอส.พี.เค.ทรานสปอร์ต ก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เราได้รับใช้รถเครนให้เช่า ชลบุรี เช่ารถเครน ชลบุรี และบริการงานอย่างรถเครนต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มลูกค้าในจังหวัดชลบุรี และใกล้เคียง อ่านต่อ >>